گواهینامه ها و ثبت اختراعات

بخش بزرگی از ادبیات کارآفرینی فناورانه، به اختراعات ثبت‌شده به‌عنوان یک دارایی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط می گردد. اگر به اختراعات از زاویه یک شاخص اثرگذار بر عملکرد شرکت بنگریم، می‌توان گفت که فعالیت‌های ثبت و انتشار اختراع، نمود بیرونی از روند پیشرفت شرکت در حوزه‌های فناورانه محسوب می‌شود. کسب گواهینامه اختراعات، مجوز و تقدیرنامه ها از دستگاه های اجرایی خود مؤید و گواه حرکت شرکت فاتح سازه نگین آسیا در راستای توسعه فناوری های نوین ساختمانی است.

تماس با ما :

تهران- شهرک صنعتی گرمسار - خیابان صنعت 7 - پلاک 114- شرکت فاتح سازه نگین آسیا

تلفن دفتر مرکزی تهران: ۷۶۷۹۱۹۷۶−۰۲۱

محصولات شرکت فاتح سازه نگین آسیا

تماس با ما

تهران- شهرک صنعتی گرمسار – خیابان صنعت 7 – پلاک 114- شرکت فاتح سازه نگین آسیا

تلفن دفتر مرکزی تهران: ۷۶۷۹۱۹۷۶−۰۲۱

info@fatehsaze.com

: Email